Bogføring, finans

Udfærdigelse og opsætning af kontoplan, konti, afdelinger, projekter, subtotaler, totaler mv.

Alle typer konteringer/posteringer, omkostninger, løn, afskrivninger, periodiseringer. I forskellige systemer som f.eks. e-conomic, C5, SAP R3 m.fl.

Bogføring, debitor

Alle typer posteringer, faktura/kreditnota, indbetalinger mv.

Bogføring, kreditor

Alle typer posteringer, faktura/kreditnota, udbetalinger mv.

 

Debitor

Kontakt til debitorer og servicering af dem. Opsætte rykkerprocedure og udførelse af denne.

 

Kreditor

Etablering/kontakt til debitorer og servicering af dem. Opsætte godkendelsesprocedure og udførelse af denne.

 

Moms

Kontrol af bogføringssystemets beregning og afregning til SKAT.

 

Afstemninger

Af balancekonti, kasse, bank, periodiseringer mv.

 

Anlæg

Etablering samt vedligeholdelse af anlægskartotek, beregning af afskrivninger mv.

 

Likviditet

Udarbejdelse af likviditetsbudget, uge-, måneds- eller kvartalsmæssigt, samt kontrol.

 

Løn

Beregning/udbetaling af time-/månedsløn via Danløn eller Dataløn, inkl. etablering mv. af medarbejdere. Indberetning af løn-tal, B-skat mv.

 

Rapportering

Drift og balance på måneds-, kvartals- og årsbasis med ref. til budget. KPI/nøgletal. Årsregnskab klar til revisor inkl. mappe med afstemninger /specifikationer via Office-pakken.

 

Kontakt

Ansvarlig for kontakt til revisor, advokater, offentlige myndigheder, banker mv.

 

Budget

Budgettering af omkostninger inkl. specifikationer. Kontrol af realiseret regnskab contra budgettet på relevant periodebasis.

 

Ledelse

Har løbende været en succesfuld og naturlig del af mit arbejdsområde.Retur CV

Download liste