0045

Formål: Udelad funktioner fra at blive foretaget i ark

Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gør at følgende indtast ninger ikke kan foretages i ark1:

  {F5} flyt til —    {right} pil til højre —   '+{right} Shift højre —    {down} pil nedad —   '+{down} Shift ned —    {pgdn} page ned —   {pgup} page op —    '+{pgdn} shift page-down —   '+{pgup} Shift page-up —    {end} End tasten —   '^a Ctrl a markering.

 —  Koden kan dog ophæves ved at køre den dertil oprettede vba-kode.


beskyt_ark.xls

Send - Forward file

Enter CAPTCHA solution
Listen to audio CAPTCHA

Se vilkår for anvendelse mv. her på sitet


Eventuel VBA-kode er spærret med password, der kan købes ved henvendelse !

RETUR

RETURN

 Explanation UK                            Erklärung D