0044

Formål: Giv bruger besked hvis en celles værdi overskrider et max.


Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel give brugeren besked hvis celleværdien i formlen i celle A1 overskrider værdien 10.


besked_hvis_cellevaerdi_overskrides.xls

Send - Forward file

Enter CAPTCHA solution
Listen to audio CAPTCHA

Se vilkår for anvendelse mv. her på sitet


Eventuel VBA-kode er spærret med password, der kan købes ved henvendelse !

RETUR

RETURN

 Explanation UK                            Erklärung D