0014

Formål: Anfør dubletter i det aktuelle ark i andet ark


Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel anføre de dubletter der er i ark1 i ark2.


alle_dubletter_i_ark1_kopieres_til_ark2.xls

Send - Forward file

Enter CAPTCHA solution
Listen to audio CAPTCHA

Se vilkår for anvendelse mv. her på sitet


Eventuel VBA-kode er spærret med password, der kan købes ved henvendelse !

RETUR

RETURN

 Explanation UK                            Erklärung D